Підписатися на RSS

/Files/images/0_55858_299bcb97_XL.gif

/Files/images/0. students.gif


Це храм, що світиться добром і сонцем,
Це храм, в якому кілька поколінь
Провчилися і згадують як найдорожче
О Боже, храм науки не покинь!

/Files/images/1.JPG


В школі створені належні умови для творчої праці вчителів, сприятлива психологічна атмосфера, добрий мікроклімат

Доброю традицією колективу став активний відпочинок разом, боактивний відпочинок на природі – запорука здоров'я і гарного настрою вчителів.

Вчителі ЗОШ №17 - творче сузіря талановитих, творчих і небайдужих людей, справжніх професіоналів!

/Files/images/chto-chitat-roditelyam_2 - копия.jpg про нас


Учитель

Посадиш зернятко в землю – І через кілька зим і літ Крислате чудо подарує Тобі і тінь , і шум , і плід.


Посій добро в дитячі душі- І світла мить життєвих жнив бодай на схилі днів зігріє: то недаремний твій засів.

Роздай себе лугам і полю, пташині,звіру, людям всім - і Вічність гляне на нащадків веселим поглядом твоїм.

Серих Г. І.

Гарний учитель може навчити інших навіть того , чого сам не знає. Тадеуш Котарбінський,пол.філософ

Що може бути чесніше й шляхетніше, як навчити інших того ,що сам якнайкраще знаєш. Квинтиліан, давньоримський оратор

/Files/images/14103223.gif

Педагогічний колектив

Стасюк Олена Станіславівна

Освіта: Вища,Миколаївський державний педагогічний інститут ім. Белинського, 1994 р. , вчитель початкових класів.

/Files/images/7.jpgКваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Стасюк О.С. працює у Миколаївській загальноосвітній школі I – III ступенів № 17 на посаді вчителя початкових класів з 1994 р. За час роботи досягла високого професійного рівня, зарекомендувала себе як творчий, ініціативний вчитель.

Володіє ефективними методами і прийомами формування і розвитку спеціальних і загально навчальних компетентностей молодих школярів. Майстерно активізує пізнавальну діяльність учнів, прищеплює інтерес до навчання, впроваджує завдання проблемного, пошукового характеру, формує в учнів навички самостійної роботи, самоаналізу і самоконтролю. Забезпечує мотивацію учіння, використовуючи цікавий матеріал, дидактичні ігри, ілюстрації, вправи, що передбачають цікавий для учнів процес виконання. На уроках, під час проведення позаурочних заходів Стасюк О.С. панує атмосфера співробітництва, діалогу, взаємодії.

Велику увагу вчитель приділяє розвитку творчих здібностей вихованців з урахуванням вікових та психологічних особливостей кожного, виховує любов до Батьківщини, повагу до рідної мови, культури, традицій українського народу.

Стасюк О.С. дає учням глибокі знання, навантажуючи їх посильною розумовою працею, формуючи самоосвітні компетентності. В своїй роботі активно використовує інформаційно-комунікативні технології, впроваджує медико-педагогічну технологію « ПіснеЗнайка», брала участь у міжнародному форумі «Гармонія інтелекту та здоров’я» у м. Києві.

Як класний керівник працює в тісному контакті з батьками своїх учнів, користується їхньою повагою, підтримкою.

Стасюк О.С. бере активну участь у роботі педагогічної ради школи, очолює методичне об’єднання вчителів початкових класів, працює в заочній школі для обдарованих дітей «Надія».

Власним досвідом ділиться з колегами, має багато публікацій в педагогічних газетах і журналах, інтернет - виданнях.

Ерудиція, тактовність, відповідальність – складові її авторитету серед колег, батьків, учнів.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Зуєва Наталія Олександрівна

Освіта: Вища, Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2000 р., вчитель початкових класів.

/Files/images/11.jpgКваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Педагогічне звання :«старший учитель»

Зуєва Наталія Олександрівна - творчий досвідчений вчитель, який добре володіє інноваційними освітніми методами й технологіями, активно їх використовує у своїй роботі. Особливо ефективно застосовує технології творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці.

Добре володіє методикою викладання всіх предметів у початкових класах. Віддає перевагу інтерактивним методам навчання, які створюють атмосферу творчої невимушеності й допомагають кожній дитині вивчити свої можливості. Завдяки ефективному використанню цих методів, учитель досягає засвоєння на уроці учнями необхідних знань, відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти. Застосовує різні засоби активізації розумової діяльності учнів, залучає їх до пошукової роботи. Її уроки завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. На уроці створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє втримати увагу. Використовує в своїй роботі нестандартні уроки: урок-подорож, урок-гра, урок-казка, урок - КВК.

Зуєва Наталія Олександрівна забезпечує високу якість навчання школярів. Переважна більшість її вихованців має високий та достатній рівень навчальних досягнень. Добре читають, володіють обчислювальними навичками, уміють самостійно застосовувати на практиці набуті теоретичні знання.

Користується авторитетом серед батьків, учнів, колег по роботі.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Опанасенко Віра Миколаївна

Освіта: Вища, Миколаївський державний педагогічний інситут ім. В. Белинськкого, 1993 р., вчитель початкових класів.

/Files/images/4.jpgКваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Педагогічне звання :«старший учитель»

Опанасенко Віра Миколаївна висококваліфікований педагог, досконало володіє методикою сучасного уроку. Творчий, ініціативний учитель. Володіє ефекивними методами і прийомами формування й розвитку предметних і загально-навчальних компетентностей молодших школярів, розвиває творсі здібності вихованців з урахуванням вікових та психологічних особливостей кожного, виховаує любов до Батьківщини, повагу до рідної мови, культури, традицій ураїнського народу. Вчитель дає учням шлибокі знання, навантажує їх посильною розумовою працею,здійснюючи диференійований підхід до навчання, икористовуючи різнорівневий дидактични2й матеріал, алгоритми вик5онання завдщань. Майстерно активізує пізнавальну акивність учнів, прищеплює інтерес до навчання, впроваджує сучасні техноогії: інтерактивні, групові, інформаційно-комунікативні.

Як класний керівник працює в тісному контакті з батьками, надає консультативну допомогу з питань навчання, виховання і розвитку дітей.

Бере акивну участь у робооті педагогічної ради школи, психолого-педагогічних семінарів, конференцій, працює в заочній школі "Надія". Самоосвітня діяльність педагога грунтується на основі системності та послідовності.

Власним досвідом ділиться з колегами, має публікації в інтернет- виданнях.

Відповідальність вчителя, педагогічний такт, доброзичливість - складові авторитету сееред колег, учнів, батьків.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif


Зінченко Таїсія Тарасівна

Освіта: Вища,Миколаївський державний педагогічний інститут, 1998 р., вчитель початкових класів.

Кваліфікаційна категорія : "спеціаліст вищої категорії"

Зінченко Т.Т. за час роботи показала себе кваліфікованим, творчим, досвідченим спеціалістом. Досконало володіє прийомами і методами роботи в початковій школі. В своїй діяльності виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості.

Вчителька має високу теоретичну підготовку, досконало володіє методикою початкового навчання. Для її роботи характерний творчий пошук, прагнення педагогічної майстерності, для уроків – швидкий темп, чітка, послідовна структура; логічний зв'язок між кожним етапом уроку; доброзичлива атмосфера. Зінченко Т.Т. розкриває в учнів навички систематичної праці, виховує відповідальність за результати навчання.

Надзвичайно велику увагу приділяє національній спрямованості навчально-виховного процесу в початкових класах. Працює над тим, щоб школярі оволоділи культурою народу, пізнали самобутність української нації, вчилися продовжувати культурно-історичні традиції і звичаї свого народу.

Реалізуючи завдання Державного стандарту початкової загальної освіти, будує навчально-виховний процес на засадах особистісно-зорієнтованого, компетентнісного підходів.

Бере активну участь у роботі міського методичного об’єднання вчителів початкових класів. Постійний автор публікацій на сайті «Методичний портал».

Користується повагою серед колег, батьків, учнів.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Дудник Лідія Михайлівна

Посада: вихователь групи подовженого дня

Освіта: Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2008 р., вчитель української мови і літератури, практичний психолог.

/Files/images/IMG.jpgКваліфікаційна категорія: "Спеціаліст І категорії"

Дудник Лідія Михайлівна проявляє достатній професіоналізм, володіє сучасними формами, методами виховання, програмно-методичні матеріали і документи щодо змісту та організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня. Постійно знайомиться з нормативним забезпеченням виховної роботи.

Під час підготовки до роботи в групі продовженого дня використовує сучасну методичну літературу, продумує структуру і форми організації навчально-виховного процесу. На заняттях із самопідготовки щоденно опрацьовує письмові завдання, читає тексти з літератури та інших предметів, підбирає запитання, щоб перевірити засвоєння учнями навчального матеріалу. Багато працює над виробленням в учнів самостійності в роботі.

Забезпечує збереження і зміцнення здоров’я вихованців групи продовженого дня. З цією метою багато уваги приділяє фізичному вихованню дітей. Проводить спортивні години, прогулянки, рухливі ігри.

Залучає дітей до занять у спортивних секціях та гуртках.

Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів групи продовженого дня, їхню поведінку в сім’ї, взаємини учнів з батьками.

Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства.

Постійно підвищує свій професійний та фаховий рівень.

Користується повагою колег, учнів, батьків школи.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Юрлова Ірина Василівна

Посада: педагог-організатор

Освіта: Вища,Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського, 2008 р. вчитель початкових класів, вчитель української мови і літератури.

/Files/images/16.jpgКваліфікаціййна категорія: "спеціаліст ІІ категорії"

За час роботи у школі Юрлова Ірина Василівна зарекомендувала себе як відповідальний, творчий педагог та умілий організатор. Організовує колективно-творчу діяльність учнів у відповідності з їх віковими інтересами, запитами, потребами і вимогами життя. Створює в школі сприятливі безпечні умови для реалізації інтересів і потреб учнів, їх розвитку, цікавого і корисного проведення вільного часу. У своїй роботі використовує різні форми і прийоми роботи з учнівським колективом: анкетування, бесіди за круглим столом, тести, диспути, зустрічі з талановитими і цікавими людьми краю; традиційні народні і шкільні свята; виставки робіт, ігри, конкурси, концерти та інше.

Поширює нові форми виховної роботи, які культивують любов до рідного краю, свого народу, домівки батьків, оберегів національної культури. Тісно співпрацює з батьками учнів. Ірина Василівна проводить заходи, до яких залучає дітей і їх батьків. Під час проведення таких заходів організатор розглядає поняття значимості сім'ї в житті людини, турботу про батька і матір, дідуся і бабусю; формує повагу до праці батьків, відповідальність, толерантність.

Вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх,здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками. Педагог – організатор надає інформаційну підтримку класним керівникам у підготовці тематичних заходів, консультує батьків.

Юрлова І.В. користується авторитетом серед колег,учнів та їхніх батьків.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Губарєва Ірина Вікторівна

Посада: вчитель фізики

Освіта: Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 1991 р., фізик, викладач.

/Files/images/10__klas/фото Губарєвої Ірини Вікторівни.jpg Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Педагогічне звання: "старший учитель"

Губарєва Ірина Вікторівна досягла високого професіонального рівня, зарекомендувала себе як досвідчений та відповідальний вчитель, виявляє високий рівень предметної, методичної і психологічної компетентності.

Реалізовує особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи до організації навчально-виховного процессу, володіє сучасними педагогічними технологіями. Враховує особливості навчального матеріалу і здібності учнів, сприяє розвитку самоосвітніх, інформаційних, навчально-пізнавальних компетентностей. Шляхом створення проблемних ситуацій, розв'язання нестандартних завдань, використання міжпредметних зв'язків, поєднання колективних, групових, індивідуальних форм навчальної діяльності Губарєва І.В. формує і розвиває предметні, життєві компетентності учнів.

Ірина Вікторівна виховує в учнів відповідальне ставлення до процессу навчання. Її вихованці ставали переможцями Всеукраїнських інтерактивних конкурсів «Левеня», «Колосок», міської олімпіади з фізики.

Губарєва І.В. керівник методичного об'єднання вчителів природничого циклу. Вчитель впроваджує сучасний педагогічний досвід педагогів України й Миколаївщини, ділиться власними педагогічними надбаннями на сторінках інтернет-видання «Методичний портал». Професійні знання, досвід педагогічної діяльності відзначені Грамотою адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради, Грамотою управління освіти Миколаївської міської ради, Подячним листом від Миколаївської міської ради та міського голови.

Губарєва І.В. визначається загальною культурою, толерантністю у відношеннях з колегами, учнями та батьками, користується повагою у колективі.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Феленюк Ірина Іванівна

Посада:вчитель історії

/Files/images/10__klas/84.png Кваліфікаційна категорія: "спеціаліст другої категорії"


Артюшенко Світлана Петрівна

Посада: вчитель історії та правознавства

Освіта: Миколаївській державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белинського, 1993 р, вчитель історії та правознавства
/Files/images/о.jpgКваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»,

Педагогічне звання: «старший учитель».

Артюшенко Світлана Петрівна має високу професійну підготовку. Вчитель забезпечує засвоєння учнями історичних понять, фактів, формує інформаційні, аксіологічні, просторові компетентності школярів, проводить роботу з розвитку критичного мислення.

Світлана Петрівна активно використовує інтерактивні, проблемно-пошукові, пояснювально-ілюстративні методи, завдання творчого, пошукового, практичного характеру. Діяльність учнів спрямовує на узагальнення в проектні роботи, які сприяють розвитку дитячої творчості та самостійності учнів. Під керівництвом вчителя учні виконали проектно-пошукові роботи «Наш земляк – Анатолій Ганькевич», «Козацькі поселення на території Миколаївщини», « Дикий сад – археологічна перлина Миколаєва». Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує школярів до Всеукраїнських конкурсів «Кришталева сова», «Лелека», районних краєзнавчих конкурсів, Міжнародного літературно-художнього конкурсу «Гринадери - вперед». Підготовлені нею учні протягом останніх 5-ті років неодноразово ставали переможцями конкурсів. У 2011 році приймала участь у міському конкурсі на створення медіа - ресурсу на основі краєзнавчого матеріалу, посіла 2 місце.

Велику увагу приділяє формуванню духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цінностей. Прищеплює інтерес до історії , культурних надбань рідного народу і людства взагалі.

Створила кабінет краєзнавства, в експозиції якого представлені матеріали з історії, культури України та Миколаївщини. Кабінет постійно поповнюється навчальними посібниками, довідниками, періодичною, історичною та юридичною літературою, таблицями, картами, мультимедійними додатками.

Як класний керівник, багато працює з учнями, організовує цікаві пізнавальні екскурсії, виховні заходи. Виступає на засіданнях батьківського лекторію, надає психолого-педагогічні поради батькам.

Артюшенко Світлана Петрівна доброзичлива, відповідальна, тактовна, користується повагою серед колег.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Крейтор Людмила Валентинівна

Посада: вчитель математики

Освіта: Миколаївській державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белинського, 1977 рік, вчитель матемаики.

/Files/images/12.jpgКваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Педагогічне звання: «старший учитель».

Крейтор Люддмила Валенинівна - вчитель високого рівня професійної майтерності. Володіє ефекивними методами і прийомами формуання й розвитку математичногг мислення школярів. Майстерно активізує пзнавальну діяльність учнів, прищеплює інтерес до вивчення предмету, впроваджує завданняя пошукового характеру, розвиває в учнів навички самостійної роботи, вміння логічно обгрунтовувати свою думку й доводити її правильність, навички самоаналізу і самоконтролю.

Ефективно поєднує словесні, наочні та практичні методи навчання, практикує елемени дослідницької діяльності. Через створення проблемних сітуацій, розв язання нестандартних задач, використання міжпредметних зв язків, поєднання колективних, групових та індивідуальних форм роботи, вчитель формує практичні уміння та навички. Майстерність педагогу, раціональне використання часу, правильність добору матеріалу сприяє опануванню навчального матеріалу. Учні працюють на рівні високої розумової напруженості, що забеспечує знаною кількістю навчально-пізнавальних дій з урахуваня при нципів диференціації.

Поурочна навчальна діяльніть спрямована на виховання інтересу од предмету, формування свідомої моивації.

Вчитель є керівником постійно діючого семінару педагогічних працівників навчального закладу. Власним досвідом ділиться з колегами.

Тактовність, відповідальність, наполеглевість - складові її авторитету серед колег, учнів та їх батьків.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Томашівська Олена Миколаївна

Посада: вчитель української мови і літератури

Освіта: Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 1999 р., вчитель української мови і літератури.

/Files/images/1В.jpgКваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Томашівська Олена Миколаївна виявляє ґрунтовну професійну компетентність, досконало володіє ефективними формами і методами викладання предметів. Зарекомендувала себе методично грамотним, кваліфікованим спеціалістом. Працює над проблемою «Формування в учнів інформаційної компетенції на уроках української літератури». Підсумком роботи над проблемною темою є авторська збірка.

Вчитель особливу увагу приділяє вихованню в учнів потреби вивчати рідну мову, забезпечує оволодіння школярами навичок усного і писемного мовлення, уміння спілкуватися в різних життєвих ситуаціях. Уроки Олени Миколаївни відзначаються високим темпом, щільністю, логічною завершеністю, добором ефективних форм і методів навчання, що забезпечують активну розумову діяльність та пізнавальну активність школярів, міцне засвоєння знань.

Постійно залучає дітей в активну комунікативну взаємодію, вчить культури спілкування, умінню вести діалог, брати участь у дискусії. Вчителька велику увагу приділяє формуванню патріотичних почуттів, розвитку естетичних смаків, формуванню моральних переконань учнів. Система роботи вчителя дозволяє ефективно організовувати самостійну, дослідницьку діяльність учнів та вдосконалювати позакласну роботу з предмету: шкільний театральний гурток, учасники якого розвивають свої артистичні здібності, утверджують себе як юні поети, займають призові місця на міських та обласних конкурсах декламаторів.

Олена Миколаївна відзначається загальною культурою і моральними якостями. Користується авторитетом серед колег, учнів і їх батьків.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Кондрашова Світлана Олександрівна

Посада: вчитель хімії та біології

Освіта: Вища, Одеський державний універчитет ім. Мечникова, вчитель хімії.

/Files/images/sayt/Світлана.png Кваліфікаційна категорія: "спеціаліст вищої категорії"

Кондрашова Свтлана Олександрівна - досвідчений педагог, проводить уроки з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних освітніх вимог організації освітнього процесу. Вміло застосовує елементи сучаних освітніх технологій на різних етапах уроку, що сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. Використовуе на своїх уроках міжпредметні зв язки, активні форми навчаня, диференційовані завдання.

Особливу увагу приділяє формуванню практичних умінь та навичок, залучая учнів до самостійної пошукової діяльності. Вчитель вміло керує процесом навчання через чтворення проблемно- пошукових ситуацій, органічно поєднує групові, фронтальні та індивідуальні форми роботи.

Відповідальність тактовність, доброзичливість - складові авторитету Кондрашової С. О. серед колег, учнів та батьків.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Базиленко Лідія Петрівна

Посада: завідуюча бібліотекою

Освіта: Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г. Белинського, 1985 р., вчитель початкових класів.

/Files/images/10__klas/Базиленко.png Кваліфікаційна категорія: " спеціаліст вищої категорії", присвоєно 11 тарифний розряд.

Педагогічне звання : "старший учитель".

Базиленко Лідія Петрівна працює в навчальному закладі на посаді завідуючої бібліотекою з 2008 року. Добре знає нормативно-правові документи щодо діяльності шкільної бібліотеки, проводить бібліотечно-бібліографічну роботу: складає бібліографічні списки літератури, проводить огляди літератури, постійно поповнює картотеку статей із фахових журналів, науково-методичних збірників. З метою популяризації літератури регулярно оформляє тематичні книжкові виставки, організовує презентацію нових книжкових надходжень до бібліотеки, постійно добирає необхідну літературу для проведення виховних заходів, класних годин, педагогічних читань, науково-практичних конференцій, проблемно-методичних семінарів.

Базиленко Лідія Петрівна налагодила тісну співпрацю з педагогічним колективом навчального закладу, знає читацький попит учителів, дбайливо ставиться і до молодших читачів. Лідія Петрівна не залишає поза увагою те, як читають діти: перевіряє, чи прочитано книгу, як юний читач зрозумів її зміст, співпрацює і зі старшими школярами: допомагає дібрати необхідну довідково-пізнавальну літературу. Розроблена низка заходів, спрямованих на посилення ролі книги в освітньому процесі та поліпшення роботи зі збереження підручника, художньої, довідкової та іншої літератури.

Активною формою пропаганди книги є заняття з основ бібліотечно-бібліографічної грамотності. Нагороджена дипломами управління освіти Миколаївської міської ради за участь у міських фестивалях, є лауреатом всеукраїнського конкурсу «Кращий автор – дописувач журналу «Шкільна бібліотека» (2013 р.).

Базиленко Л.П. володіє високим рівнем психологічної фахової підготовки, найкращими людськими якостями, які сприяють конструктивному спілкуванню з вчителями та дітьми. Користується повагою, авторитетом, принципова, вимоглива, відповідальна.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Зайченко Людмила Кирилівна

Посада: вчитель української мови і літератури

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна,1974 р., вчитель української мови та літератури.

/Files/images/1Д.JPGКваліфікаційну категорія: «спеціаліст першої категорії»

Педагогічне звання: «старший учитель».

Зайченко Л.К. – висококваліфікований педагог, досконало володіє ефективними формами організації навчально-виховного процессу, активно використовує інноваційні освітні методики. Майстерно активізує пізнавальну діяльність учнів, прищеплює інтерес до навчання, використовуючи завдання проблемного, пошукового характеру, фомує навички самостійної роботи, самоаналізу і самоконтролю.

Вчитель приділяє увагу створенню сприятливих умов для навчання, виховання і розвитку учнів, враховуючи вікові та психологічні особливості кожного. Емоційно викладаючи програмовий матеріал, Людмила Кирилівна пробуджує живий інтерес до рідного слова, виховує в учнів повагу до культурно-національних, духовних цінностей, традицій українського народу. На уроках Зайченко Л.К. панує атмосфера співробітництва, діалогу, взаємодії, творчого пошуку; вчитель активно практикує індивідуальні, групові, колективні форми роботи.

Під час проведення уроків застосувує інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищує ефективність уроків та поліпшує якість знань учнів. Її учні – постійні учасники та призери міських творчих та інтелектуальних конкурсів.

Людмила Кирилівна підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, ділиться досвідом з коллегами, має публікації в інтернет-виданнях. Очолює методичнее об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вивчає перспективний педагогічний досвід коллег. Бере активну участь у роботі педагогічної ради, психолого-педагогічних семінарів, конференцій.

Ерудиція вчителя, тактовність, відповідальність – складові її авторитету серед коллег, батьків, учнів.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Носикова Світлана Миколаївна

Посада: вчитель математики

Освіта: Харьківський державний університет ім. О.М.Горького, 1977 р. викладач математики.

/Files/images/1Е.jpg Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

Педагогічне звання: « старший учитель».

Носикова С.М. зарекомендувала себе як висококваліфікований вчитель, що володіє сучасними педагогічними технологіями, має високий рівень професійних знань, значний досвід роботи.

Світлана Миколаївна використовує в навчально-виховному процесі сучасні освітні технології, враховує вікові та психологічні особливості учнів, індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Ефективність і результативність уроку досягається шляхом раціонального використання часу, чітко продуманою структурою заняття, досконалим володінням формами і методами організації навчального процессу. Уроки Світлани Миколаївни носять виховний характер, пов'язані з життям, відображають міжпредметні зв'язки. Вчитель застосовує завдання пошукового характеру, розвиває в учнів самоосвітні компетентності, вміння логічно обгрунтовувати свою думку, формує самостійність суджень і висновків.

Проведені протягом міжатестаційного періоду навчальні і позакласні заходи є прикладом системної роботи вчителя та ефективного використання різноманітних форм та методів, серед яких як традиційні, так і сучасні інноваційні технології.

Значну увагу вчитель приділяє роботі зі здібними учнями, готує учнів до участі в міській олімпіаді, міжнародних інтерактивних математичних конкурсах «Кенгуру», «Олімпус», «Шкільні роки», в 2014, 2015 роках її учні увійшли за результатами міської олімпіади в десятку кращих математиків міста.

Коло методичних інтересів Носикової С.М. зосереджено над реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток життєвих компетентностей учнів на уроках математики». Носикова Світлана Миколаївна нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою виконкому Миколаївської міської ради, знаком «Відмінник освіти».

Світлана Миколаївна очолює роботу шкільного методичного об'єднання вчителів математики. Визначається загальною культурою, спокійна, ввічлива, доброзичлива у відношеннях з колегами та учнями, вимоглива до себе, принципова.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Кірик Олексій Леонідович

Посада: вчитель фізичної культури

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського, 1988 р., учитель фізичної культури.

/Files/images/3.jpg Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

Педагогічне звання: "старший учитель"

Олексій Леонідович – педагог, що володіє науково-теоретичними основами викладання уроків фізичної культури. Володіє методикою викладання та аналізу навчально-методичної роботи з фізкультури. Проводить уроки на високому організаційному і науково-методичному рівні з максимальною руховою і моторною щільністю, які сприяють зміцненню здоров’я, хорошій фізичній підготовці школярів.

Кірик Олексій Леонідович забезпечує високу якість уроків шляхом ретельного відбору сучасних форм і методів навчання, організації та взаємозв’язку всіх типів уроку, розумного використання спортивного інвентарю та обладнання. Заняття проходять емоційно, на ігровій та змагальній основі. В процесі навчальних занять приділяє велику увагу формуванню в учнів морально-вольових якостей, вихованню свідомої дисципліни, почуття товариства і колективізму.

Здійснює індивідуальний підхід до учнів, враховуючи вікові, фізіологічні, психологічні особливості учнів, стан здоров’я та фізичної підготовленості. Реалізуючи фізкультурно-оздоровчий розвиток школярів, виховує у них віру в свої сили, волю і уміння долати труднощі, наполегливо йти до мети, а все це на спортивних змаганнях сприяє досягненню рівня спортивних успіхів.

Олексій Леонідович вміло проводить діагностику і моніторинг стану здоров’я учнів і, спираючись на результати аналізу, підбирає відповідні вправи на уроках.

Вчитель ділиться з колегами власним досвідом, має публікації в педагогічних виданнях.

За час роботи у навчальному заході Кірик О.Л. зарекомендував себе як відповідальний, досвідчений педагог, умілий організатор.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Баганова Ганна Іванівна

Посада: вчитель англійської мови

Освіта: Одеський державний університет ім. Мечникова, 1981 р., викладач англійської мови та літератури.

/Files/images/1.jpgКваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Баганова Ганна Іванівна уміло використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу на уроках англійської мови, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів, формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал.

Метою фахової діяльності педагога є формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови. формування мовленнєвої культури, творчих здібностей. Культури полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного.

Для її уроків характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, форм навчальної діяльності учнів, що значно підвищує питому вагу самостійної роботи школярів, активізує їхню розумову і пізнавальну діяльність.

Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Поряд із цим не ігноруються мовні вправи, що сприяють засвоєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і граматично. Широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Вдало використовує ситуативні і тематичні малюнки та картини.

Добре поєднуються індивідуальні і колективні форми роботи, різні ігри.

Належну увагу приділяє позакласній роботі з предмету. Користується повагою серед учнів, батьків, колег по роботі.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Горбачик Олена Вікторівна

Посада: вчитель хімії, біології

Освіта: Вища, Ленінградський державний педагогічний інститут, 1990 р., вчитель біології

/Files/images/00.jpg Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії».

Горбачик Олена Вікторівна добре володіє освітніми методиками й технологіями. Активно їх використовує та поширює у професійній діяльності.

Впроваджує форми та методи організації навчально- виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Метою фахової діяльності педагога є формування системи знань з біології, необхідної для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо- наукову картину світу, опанування наукового стилю мислення, усвідомлення способів діяльності і ціннісних орієнтацій.

Практикує різні форми навчальної діяльності: групову, фронтальну, індивідуальну, які здійснює в умовах колективної діяльності. Ефективно використовує методи активного навчання на різних етапах уроку: під час первинного оволодіння знаннями, їх закріплення та вдосконалення, формування вмінь та навичок.

Виховує в учнів повагу до природи рідного краю, контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання.

Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Кальвін Ольга Олексіївна

Посада: вчитель української мови та літератури

Освіта:Миколаївський даржавний педагогічний інститут імені В.Г. Белинського

/Files/images/10__klas/Кальвін.png Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Вінтовкін Сергій Олександрович

Посада: керівник вокально-інструментального гуртка

Освіта: Вища, Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука,1987 р., культурно-освітня робота

/Files/images/01.1.JPGКваліфікаційна категорія: відповідає посаді, яку займає, присвоїти 10 тарифний розряд.

Вінтовкін Сергій Олександрович проявляє в роботі високий професіоналізм, використовує диференційований та індивідуальний підхід, володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та їх якісним застосуванням. Використовує інноваційні технології при організації гурткової роботи. Вміє організовувати сприйняття і осмислення навчального матеріалу, аналізує та контролює ступень його засвоєння.

Основні прийоми і засоби, які використовує Сергій Олександрович на заняттях гуртка, спрямовані на активізацію творчої діяльності гуртківців, створення емоційного комфорту на заняттях. Керівник гуртка пробуджує в дітей бажання творчо мислити, дає їм можливість виявити самостійність. Сергій Олександрович прагне, щоб заняття дітям приносили моральне, творче задоволення, намагається відразу включити кожну дитину у творчий процес, завжди шукає шляхи, щоб викликати у дітей живий інтерес до виконання завдання. Вдало використані ігрові моменти підсилюють пізнавальний інтерес гуртківців до занять естрадною творчістю, пробуджують творчу уяву, фантазію. Особливу увагу звертає на впровадження методик проведення гурткових занять через роботу над розвитком музичного слуху, почуття ритму, вокальних навичок: звукоутворення, дихання, чистоти інтонацій кожного гуртківця.

Гуртківці приймають активну участь в різноманітних шкільних заходах, творчих конкурсах школи, району, міста, відзначаються грамотами і дипломами.

Вінтовкін С.О. дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, користується повагою серед учнів, батьків, коллег.

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Теглівець Лариса Вікторівна

Посада:практичний психолог

Кваліфікаційна категорія :Спеціаліст вищої категорії

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Мальнєва Галина Федорівна

Посада: вчитель математики та інформатики

/Files/images/10__klas/мальнєва.jpg Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання : "старший учитель"

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Молдован Ірина Вікторівна

Посада:вчитель української мови і літератури

Освіта: Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка

/Files/images/10__klas/МОЛДОВАН ИРА ФОТО.jpg Кваліфікаційна категорія :спеціаліст другої категорії

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif Георгейко Валентина Віталіївна

Посада: вчитель початкових класів

/Files/images/10__klas/Валя.png Кваліфікаційна категорія:спеціаліст

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Великохатько Альона Миколаївна

Посада:педагог-організатор

/Files/images/10__klas/Великохатько.png Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Будулуца Карина Василівна

Посада:вчитель початкових класів

/Files/images/10__klas/Карина.png Кваліфікаційна категорія:спеціаліст другої категорії

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Борисова Інна Олегівна

Посада:вчитель англійської мови

Кваліфікаційна категорія:спеціаліст

Адасько Анастасія Ігорівна/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Посада:вчитель початкових класів

Корольова Ганна Сергіївна

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Посада: вчитель початкових класів

/Files/images/10__klas/DSC_8788.png Кваліфікаційна категорія:спеціаліст

Грищук Тетяна Миколаївна/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif

Посада: вчитель початкових класів

/Files/images/10__klas/поч.кл.png Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

/Files/images/76694141_4080226_0_4ad5e_111da624_L_jpg.gif


Кiлькiсть переглядiв: 1806